• 19 ספטמבר 2019

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

מיצ"ב 2015: שיפור בהישגי התלמידים העניים, אך הפערים עדיין גדולים

הסיכוי של תלמיד משכבה סוציו-אקונומית נמוכה לזכות בחינוך טוב נמוך מבן גילו העשיר. מה זה אומר בעיר שחלק לא קטן מתושביה אינו מגיע לשכר מינימום?

חינוך בבאר שבע. שיפור בהישגי התלמידים העניים (צילום: DANNY W/ CC BY 3.0, המצולמים אינם קשורים לכתבה)

משרד החינוך פרסם את תוצאות מבחני המיצ"ב לשנת 2015. אמנם חל שיפור בקרב תלמידים ממעמד סוציו אקונומי נמוך ובקרב תלמידי הבדואים בדרום, אך הפערים עדיין כאן: מי שיותר מבוסס כלכלית, זוכה בחינוך יותר טוב.

על פי הדוח, בשנת תשע"ו חלו עליות בהישגי התלמידים במגזר הבדואי בדרום בכל המקצועות ובשתי דרגות הכיתה. עליות אלו באות לאחר ירידות שאפיינו את הישגי המגזר בשנים האחרונות. בעקבות העליות הצטמצמו במידה ניכרת הפערים בינם ובין שאר התלמידים דוברי הערבית, אך הם עדיין נותרו משמעותיים. יש להמשיך לעקוב אחר התקדמות הישגי המגזר בשנים הבאות על מנת לוודא שאין מדובר בתופעה חולפת אלא במגמה מתמשכת .

בכיתות ה', בשנת תשע"ו חלו עליות גדולות מאד במתמטיקה ובשפת-אם ערבית (45 נק' במתמטיקה ו-44 נק' בערבית). גם באנגלית נרשמה עלייה גדולה בהישגים (35 נק'). בכיתות ח', נרשמה בתשע"ו עלייה חריגה במדע וטכנולוגיה (60 נק') לאחר ירידה גדולה של כ-30 נק' בתשע"ה. גם בשפת-אם ערבית נרשמה עלייה גדולה (33 נק'), ובמתמטיקה ובאנגלית עליות מתונות יותר (13 נק' במתמטיקה ו-10 נק' באנגלית(.

ידיעת השפה היא הבסיס להצלחה בלימודים ולהשתלבות איכותית בחברה בחיים הבוגרים. בשנת תשע"ה בלט במיוחד פער ההישגים של הבנים מול הבנות בערבית לכיתות ה', כאשר הישגי הבנים במגזר הבדואי בדרום היו נמוכים ב-105 נקודות מממוצע כלל דוברי הערבית. בשנת תשע"ו, בעקבות העליות בהישגים, הצטמצם הפער ל-62 נקודות.

לאורך השנים הישגי תלמידים במגזר הבדואי בדרום נמוכים מהישגי תלמידים במגזרים הערבי והדרוזי. בעקבות העליות בשנה האחרונה הצטמצמו הפערים בהישגים אך הם עדיין נותרו משמעותיים.

גם בחינוך, הכסף מדבר

עם זאת, הדוח מצביע על פערים לימודיים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי שונה.  מי שידו משגת, זוכה בחינוך טוב יותר או במסגרות פרטיות. באר שבע, כזכור, שייכת לאשכול הסוציו אקונומי 5, אבל על פי מפת מתחמי העוני של המכון לרפורמות מבניות, תושבי שכונות רבות בבאר שבע אינם מגיעים אפילו לשכר מינימום. ככל שהשכר יותר נמוך, כך מתקשים הורי התלמיד לממן לו חינוך טוב יותר.
הדוח הנוכחי אינו מדרג את תוצאות מבחני המיצ"ב על פי ערים, ייתכן ובשל הרגישות הרבה והיות מידע כזה חומר נפץ פוליטי.
אתר מדלן, המדרג ערים על פי מספר רב של מדדים והצלבת נתונים שונים, מיקם את באר שבע בטבלת הישגים, על פי שכלול נתונים שונים. מדד מדלן מבוסס על דירוג ההישגים במקצועות הליב"ה בבחינות המיצ"ב שנערכו בשנים 2009 עד 2015. לחלק מבתי הספר פרסמו ציונים בשני מקצועות בלבד במקום בארבעה, כך שהמדד חלקי. על פי מדלן, הציון של באר שבע ירד מ-47, בשנת 2009, ל-39 בשנת 2015.
על פי דירוג הערים המובילות בחינוך לפי מדד מדלן, באר שבע ניצבת בחינוך במקום ה-138, הרבה מתחת ללוד ומצפה רמון למשל. יש בבאר שבע בתי ספר עם הישגים מצוינים ואקלים חינוכי נהדר, אבל יש פער מאוד גדול ביניהם לבין אחרים בעיר, בהם הציונים נמוכים מאוד ומצבם הסוציו-אקונומי של התלמידים בכי רע.

לפי הדוח של משרד החינוך, בכל המבחנים ובכל השנים נמצאו פערים ניכרים בהישגיהם של תלמידים מרמות שונות של רקע חברתי-כלכלי: ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך ההישגים גבוהים יותר .

במרבית המקצועות ודרגות הכיתה, השינוי המצטבר עם השנים במבחני המיצ"ב מצביע על עליות בהישגי התלמידים בכל אחת מקבוצות הרקע החברתי-כלכלי בנפרד.

בשנת הלימודים תשע"ו ניכרת לראשונה מגמה של צמצום פערים בין תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך ובין תלמידים מרקע בינוני וגבוה, וזאת בשתי דרגות הכיתה ה' ו-ח' ובמרבית תחומי הדעת.

בקרב דוברי העברית, בשנת תשע"ו, לראשונה מאז תחילת המדידה, חל צמצום משמעותי של 25-10 נקודות בפערי ההישגים בין תלמידים מרקע נמוך לתלמידים מרקע גבוה בכיתות ח' בארבעת תחומי הדעת - שפת-אם עברית, מתמטיקה, אנגלית ומדע וטכנולוגיה. גם בכיתות ה' פערי ההישגים בקרב דוברי עברית בתחומים מתמטיקה ואנגלית הצטמצמו בשנת תשע"ו בכ-10 נקודות. בשפת-אם עברית לכיתות ה' לא חל שינוי בפער ההישגים. הסיבה המרכזית לצמצום בפערים היא עליות ברורות בהישגי תלמידים מרקע חברתי-כלכלי נמוך, שהיו גדולות יותר מהשינויים המקבילים בקרב תלמידים מרקע בינוני וגבוה.

בקרב דוברי הערבית נרשם גם כן צמצום בפערי הישגים בין תלמידים מרקע נמוך ובין תלמידים מרקע בינוני , אם כי במספר קטן יותר של מקצועות. בכיתות ה' הפער צומצם באנגלית (כ-15 נקודות), ובכיתות ח' - בשפת-אם ערבית (10 נק') ובמדע וטכנולוגיה (כ-20 נק'). בנוסף, בשפת-אם ערבית לכיתות ה' הצטמצם הפער שנפתח בתשע"ה ובאנגלית לכיתות ח' נרשם צמצום קל עקב ירידה בהישגי תלמידים מרקע בינוני. במתמטיקה לכיתות ה' ו-ח' לא חל שינוי בפערים.  


לפי הדוח של משרד החינוך, בכל המבחנים ובכל השנים נמצאו פערים ניכרים בהישגיהם של תלמידים מרמות שונות של רקע חברתי-כלכלי: ככל שהרקע החברתי-כלכלי גבוה יותר, כך ההישגים גבוהים יותר

תגובות

End of content

No more pages to load