• 07 דצמבר 2021

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

דוח העוני: ממצאים קשים בנגב, 70 אחוזים מילדי הבדואים - עניים

דוח העוני של הביטוח הלאומי כולל לראשונה בתוכו את האוכולוסיה הבדואית בנגב וחושף תמונה עגומה. הסיכוי של משפחה עניה להיחלץ ממצבה, הולך ופוחת ככל שמתרחקים מהמרכז

עוני בבאר שבע. עובדים - ושוקעים יותר בחובות (צילום: דני בלר)

מדד העוני בישראל ירד, אך חלה עליה במדדי העוני בדרום, כך עולה מדוח העוני של המוסד לביטוח לאומי, המתפרסם היום. עבודה, כך מתברר, אינה מחלצת מעוני. בדרום, המגזר הבדואי נדגם זו הפעם הראשונה: 17,200 משפחות בדואיות חיות מתחת לקו העוני. 69,000 ילדים בדואים חיים מתחת לקו העוני, 70 אחוזים מכלל הילדים במגזר.

דוח העוני מצביע אמנם על שיפור במדדים, אך גם על פערים מובהקים בין מרכז ופריפריה: למשפחות בפריפריה, השרויות במעגל העוני, קשה עד בלתי אפשרי להיחלץ ממנו. לצד העלאת שכר המינימום וחלק מהקצבאות, קיים קושי הולך וגובר להתמודד עם הוצאות המחיה השוטפת. משפחות רבות ממנות את מחייתן באמצעות אשראי יקר, בנקאי וחוץ בנקאי. הפער בין הכנסות לבין הוצאות תופח, גם בשל עלות המימון שלו. 

הפערים החברתיים האלה באים לידי ביטוי לא רק בעוני, אלא ביכולתם של הילדים למשפחות דלות אצמעים להגיע להישגים. רק אתמול פורסמו נתוני הגיוס לצה''ל, שהראו פערים גדולים בין ממדי הגיוס, השירות הקרבי ואחוזי הקצונה בין הרשויות העניות בנגב, לבין היישובים המבוססים וגם הפערים בחינוך ואפילו בתוחלת החיים. 

רמת החיים בישראל במונחים של ההכנסה הכספית הפנויה עלתה בשנת 2016 ב־3.8% ובהתאם לכך עלה קו העוני ליחיד מ־3,158 שקלים ל־3260 שקלים. קו העוני לזוג עומד על 5,216 שקלים בהשוואה ל־5,053 שקלים בשנת 2015. אמנם הכנסת חוקקה את חוק שכר מינימום, העלתה חלק מהקצבאות והורידה מכסים - בעלות גדולה לתקציב מדינה, אך לא הצליחה ליצור מנגנון אכיפה להבטיח שהעובדים אכן מקבלים את מלוא הזכויות.

בדוח הנוכחי, לראשונה, אחרי ארבע שנים של חוסר הצלחה לסקור משפחות בדואיות, נדגמה האוכלוסייה הבדואית בדרום על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. המספרים עגומים והנתונים קשים:  17,200 משפחות בדואיות חיות בעוני ובסך הכל 121,800 נפשות, מתוכן 69,300 ילדים. 19.3% מהילדים במגזר נמצאים במשפחות חד הוריות.

על פי ניתוח מותאם שגורע את האוכלוסייה הבדואית שנמדדה ב־2016 אולם לא נמדדה ב־2015, מתברר שתחולת העוני של משפחות ירדה בנקודת אחוז שלמה אשתקד מ־19.1% ל־18.1%.

הירידות בתחולת העוני של מרבית קבוצות האוכלוסייה פסחו על האוכלוסייה העובדת: תחולת העוני של משפחות שבראשן עצמאים ושכירים הוסיפה לעלות במעט גם ב־2016, וכמו כן עלה חלקן של המשפחות העובדות בכלל האוכלוסייה הענייה ב־2016. עם זאת המדדים לעומק העוני ולחומרת העוני מורים על הטבה במצבן של משפחות עניות עובדות – בפרט בקרב המשפחות שבראשן עצמאי והמשפחות שבהן שני מפרנסים ויותר.

הממצאים בנגב: עלייה בתחולת העוני

במחוז הדרום עלתה תחולת העוני של נפשות בין 2015 ל-2016 בכ-7 נקודות אחוז, מ-18.5 ל- %.25.2 ותחולת העוני של ילדים עלתה מ-25% ל-28.4 .

הקפיצה בממדי העוני במחוז הדרום כגון העלייה בתחולת העוני של משפחות בכ-4 נקודות האחוז מוסברת בשילובה בסקר 2016 של האוכלוסייה הבדואית, שתחולת העוני שלה מגיעה לכ- 58 %. תחולת העוני של ילדים בקרב אוכלוסייה זו נושקת ל-70%. 


תגובות

End of content

No more pages to load