• 01 יוני 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

יום הבוחר: כך תצביעו נכון!

דווקא בשל העובדה שיום הבחירות הוא יום שבתון, חוששים במערכת הפוליטית שיהיו רבים שיעדיפו לא להצביע. טעות! הצבעה בבחירות המקומיות זוהי ההזדמנות שלכם-של כולנו להשפיע על מה שקורה בעיר. תלכו להצביע!

ביום שלישי - לכו להצביע! (צילום הדמיה: צביה / CC BY SA 3.0)

אחוזי ההצבעה בבאר שבע יורדים באופן עקבי. בבחירות המקומיות שנערכו בשנת 2008, בהן נסחר לראשונה ראש העיר המכהן, רוביק דנילוביץ', היו בבאר שבע רק 43 אחוזי הצבעה. לשם השוואה, בעיר השניה בגודלה בנגב, רהט, נרשם שיעור הצבעה של 91.1 אחוזים. חמש שנים לאחר מכן, בשנת 2013, אחוז ההצבעה בבאר שבע ירד ועמד על 39.8 אחוזים בלבד. מדובר באחוז הצבעה נמוך לכל הדיעות. במערכת הפוליטית בבאר שבע חוששים כי השנה עוד פחות מצביעים יתייצבו לקלפי והתוצאות לא ישקפו את רצונם של הבאר שבעים, אלא דעת מיעוט. שיעורי הצבעה נמוכים עלולים לשנות מקצה אל קצה את הרכב המועצה, דבר שתהיה לו השלכה על יכולתו של ראש העיר הנחבר למשול. 

חשוב לצאת ולהצביע. זו האפשרות של כל תושבי העיר, בעלי זכות ההצבעה, להשפיע על מה שקורה ליד הבית. בבאר שבע מתמודדות 12 סיעות על מועצת העיר. בבחירות המקומיות בוחרים בשני פתקים: אחד לראש הרשות (בבאר שבע 3 מתמודדים לתפקיד הרם) ולמועצת העיר (12 רשימות כאמור). ככל שאחוז ההצבעה יהיה גבוה יותר, כך שהוא ישקף נאמנה את רצונם של רוב הבאר שבעים. כך גם בשאר הרשויות בנגב. 

זכרו: המועצה הנבחרת תלווה את ראש העירייה בחמש השנים הבאות ותקבע במידה לא מבוטלת, את פניה של העיר באר שבע. 

מי זכאי לבחור בבחירות המקומיות?

לברורים לבדיקת זכאות, ומיקום הצבעה בבחירות לרשויות המקומיות, הנכם מוזמנים להצטייד במספר תעודת הזהות ותאריך הנפקה של התעודת שבידכם, ולפנות לטלפון מספר: 1-800-222-290 או לפקס: 1-800-222-291, או לשלוח מסרון הכולל את מספר תעודת הזהות ב- 9 ספרות, כולל סיפרת הביקורת, לדוגמא: 123412348 ותאריך הנפקת תעודת הזהות, לדוגמא: 20/07/2004, למספר 050-8085500

עליכם לוודא כי בתעודת הזהות שלכם מופיעה כתובת המגורים העדכנית שלכם. 

בקישור הזה ניתן לבדוק האם יש לכם זכות הצבעה והיכן הקלפי שלכם

איך מצביעים?

הבוחר מזדהה אצל מזכיר הקלפי על ידי מסירת מסמך מזהה. הבוחר יקבל מיו"ר ועדת הקלפי מעטפות הצבעה חתומות כדין. הבוחר רשאי להיכנס לתא ההצבעה ולבצע את בחירתו באמצעות הכנסת הפתקים למעטפות: 
להצבעה עבור ראש רשות/ראש מועצה יש לבחור בפתק צהוב שיוכנס למעטפה צהובה להצבעה עבור מועצת הרשות יש לבחור בפתק לבן שיוכנס למעטפה לבנה. 
להצבעה עבור ועד מקומי (גוף בו ניתן לבחור בחלק מהמועצות אזוריות) יש לבחור בפתק תכלת שיוכנס למעטפה תכולה.
הבוחר רשאי להשתמש גם בפתקים (צהובים, לבנים, תכולים) ריקים ועליהם לרשום בעט בצבע כחול ובכתב ידו את שם המועמד לראש המועצה (שם פרטי ושם משפחה) או אות/יות הרשימה עם הכינוי למועצת המועצה האזורית או לוועד המקומי.
פתקים ריקים אלו מצויים בסוף מדף הפתקים.
אין מחובתו של הבוחר להדביק את מעטפות ההצבעה ובלבד שפתקי ההצבעה, שהוכנסו למעטפות ההצבעה, לא יבלטו החוצה.
אין להכניס אל תוך תיבת הקלפי פתק הצבעה ללא מעטפת הצבעה.
האם אפשר להכניס מלווה להצבעה? כיצד בעלי מוגבלויות יכולים להצביע?

מי שמחמת מום או מחלה אינו מסוגל לבצע בעצמו את הפעולות המעשיות בתא ההצבעה, רשאי להביא עמו מלווה שיעזור לו בפעולות ההצבעה. חל איסור כי המלווה יהיה מנהל או עובד בית אבות, או מוסד אחר שבו שוהה המצביע. מלווה לא ילווה ביום הבחירות יותר מ-2 בוחרים.
שימו לב! בוחר שאינו יודע את השפה העברית אינו רשאי להביא עמו מלווה להצבעה!
הבוחר חוזר מתא הצבעה אל שולחן ועדת הקלפי, מראה לחברי ועדת הקלפי את מעטפות ההצבעה ועליו להכניס אותן אל תוך תיבת הקלפי.
אין להכניס את פתקי ההצבעה אל תוך תיבת הקלפי ללא מעטפה!
חובה על הבוחר להכניס לתוך תיבת הקלפי את כל מעטפות ההצבעה שקיבל, גם אם לפי רצונו לא עשה שימוש באחת או ביותר ממעטפות ההצבעה שנמסרו לו.

איך מזהים את הבוחר? איזה תעודות מזהות ניתן להביא לקלפי?

זיהוי הבוחר ייעשה באמצעות אחת מארבע התעודות הבאות הכוללות בתוכן תמונה של הבוחר: 
תעודת הזהות של הבוחר, שהוצאה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה. שימו לב! לא ניתן להצביע באמצעות הספח בלבד של תעודת הזהות!
דרכון ישראלי תקף של הבוחר.
רישיון נהיגה ישראלי תקף של הבוחר.
תעודה צבאית אישית תקפה.
ההודעה לבוחר – אינה מהווה תחליף למסמך הזיהוי!
אין חובה לבוא למקום הקלפי עם הספח של תעודת הזהות או עם ההודעה לבוחר.

יום הבחירות – יום שבתון

יום הבחירות יערך ביום שלישי – 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט. לראשונה יתקיימו הבחירות במועצות האזוריות, בעיריות ובמועצות המקומיות באותו המועד ולכן יום הבחירות הוגדר כיום שבתון בתחומן של הרשויות המקומיות שבהן נערכות הבחירות, ולגבי עובדים הרשומים בפנקס הבוחרים של אותן רשויות.
יום שבתון הוא יום שבתון על-פי חוק, אך פועלים בו כסדרם שירותי תחבורה ושירותים ציבוריים אחרים כפי שיקבע שר הפנים.

אילו קולות ייספרו – ואילו קולות עלולים להיפסל?

על מנת שפתק ההצבעה ייחשב ככשר, עליו להימצא בתוך מעטפה כשרה.
פתק הצבעה לבן מודפס, אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה לבנה וצורת פתק ההצבעה מתאימה לדוגמת פתק ההצבעה שאושר על-ידי מנהל הבחירות של המועצה ועליו אות/יות הרשימה, או אות/יות וכינוי בלבד.
פתק הצבעה צהוב מודפס, אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה צהובה וצורת פתק ההצבעה מתאימה לדוגמת פתק ההצבעה שאושר על-ידי מנהל הבחירות של המועצה ועליו שמו הפרטי ושם משפחתו של המועמד לראש המועצה האזורית בלבד.
פתק הצבעה תכלת מודפס, אשר הוצא מתוך מעטפת הצבעה תכלת וצורת פתק ההצבעה מתאימה לדוגמת פתק ההצבעה שאושר על-ידי מנהל הבחירות של המועצה ועליו אות/יות הרשימה, או אות/יות וכינוי בלבד.
אם נמצאו בתוך מעטפת הצבעה לבנה אחת, שניים או שלושה פתקי הצבעה מודפסים לבנים כשרים זהים - ייחשב כקול כשר אחד בלבד.
אם נמצאו בתוך מעטפת הצבעה צהובה אחת, שניים או שלושה פתקי הצבעה מודפסים צהובים כשרים זהים - ייחשב כקול כשר אחד בלבד.
אם נמצאו בתוך מעטפת הצבעה תכלת אחת, שניים או שלושה פתקי הצבעה מודפסים בצבע תכלת כשרים זהים – ייחשב כקול כשר אחד בלבד.
פתק הצבעה מודפס בצבע תכלת, לבן או צהוב עליו מודפסים שם המועמד או לחלופין אות/יות הרשימה או אות/יות וכינוי בעברית וערבית יחד.
פתק הצבעה ריק בצבע תכלת, לבן או צהוב עליו רשומים בכתב יד שם המועמד או לחלופין אות/יות הרשימה או אות/יות וכינוי בעברית וערבית יחד או בערבית בלבד, בצורה המאפשרת לזהות את שם המועמד או הרשימה בוודאות.

איזה פתקים ייפסלו?

פתק הצבעה מסומן בצורה העלולה לזהות את המצביע.
פתק הצבעה מודפס שאינו מתאים לדוגמא שאושרה.
ארבעה פתקי הצבעה זהים או יותר בתוך מעטפה אחת.
מעטפה הכוללת דבר כלשהו נוסף לפתק ההצבעה.
שני פתקי הצבעה שונים בתוך מעטפה אחת.
פתק הצבעה בכתב יד אשר הרשום בו אינו ברור דיו ואינו מאפשר זיהוי ודאי של שם המועמד או אות(יות) הרשימה.
פתק הצבעה לרשימה ללא סימון האות(יות) של הרשימה.
פתק הצבעה בכתב יד שנכתב בשפה שאיננה עברית או ערבית.
פתק הצבעה ריק.
מעטפה ריקה.
מעטפה המכילה פתק הצבעה בצבע שונה בצבעו מצבע המעטפה.
מעטפה הכוללת בתוכה פתקי הצבעה בצבעים שונים.
מעטפה שסומנה על גבי בצורה כלשהי.
פתק לבן או צהוב ללא כל סימון (פתק ריק).


תגובות

End of content

No more pages to load