• 04 אוגוסט 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

הסערה הפוליטית הבאה: העליון ביטל ההחלטה לסגור את הפורום לדו קיום

עיריית ב''ש דרשה לפנות את מועדון מולתקא-מפגש של הפורום לדו-קיום בשל ''פעילות פוליטית'', בית המשפט העליון ביטל אתמול את ההחלטה וקיבל את ערעור הפעילים, אך מאפשר לעירייה לערוך בדיקות מעת לעת

פעילות במועדון המולתקא בבאר שבע (צילום: פייסבוק מולתקא-מפגש)

בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט לערעורים בעניינים מינהליים, קיבל אתמול, רביעי את הערעור שהגיש הפורום לדו קיום בנגב לשוויון  אזרחי כנגד ראש עיריית באר שבע ועיריית באר שבע ולמעשה ביטל את ההחלטה לסגור את מועדון ''מפגש-מולתקא'', אחרי שלטענת עיריית באר שבע נערכה בו פעילות פוליטית, שלדברי העיריית, האסורה על פי תנאי ההקצאה.

המועדון, הפועל בשכונה ד', הינו המסגרת הכמעט יחידה בבאר שבע לדו קיום ישראלי-ערבי ומקום בו נערכו דיונים בנושאים רגישים, בהם מדיניות מכירת הנשק של ישראל או סרבנות גיוס על רקע מצפוני. טענת אנשי הפורום לדו קיום היא כי דיון בסוגיות אזרחיות אינו פעילות פוליטית וכי במקום לא מתקיימת פעילות מפלגתית.

זה אינו הויכוח הציבורי הראשון או היחידי בבאר שבע, כשזה נוגע לסוגיות של חברה אזרחית וחופש הביטוי. לפני שלוש שנים הייתה סערה ציבורית, כאשר הקהילה הלהט''בית ביקשה לערוך מצעד בעיר, בדומה לאלה הנערכים בערים אחרות וקמה התנגדות ציבורית שכללה איומים קונקרטיים לפגוע בפעילים ובחברי הקהילה הלהט''בית. בסופו של דבר, לאחר מאבק משפטי, נערך מצעד, שהפך למסורת שנתית בבאר שבע.

בעיריית באר שבע מנסים, מזה תקופה ארוכה, להביא לביטול הקצאת המקלט ולסגירת המקום. אחת ההצעות הייתה, שהפורום לדו קיום ישכור מקלט בעצמו.  אנשי הפורום לדו קיום העדיפו לקיים מאבק עקרוני על חופש הביטוי בבאר שבע.
בשנים האחרונות מופעלים לחצים של  קבוצות ופעילים המזוהים עם הימין ימין ומחאות של פעילי שכונות ברשתות החברתיות, כנגד הפורום לדו קיום. המקום אף קיבל איומים ונאצות ברשתות החברתיות. בית המשפט העליון קבע אתמול, כי ההחלטה לבטל את הקצאת המקלט בטלה והסתמך על החלטת היועץ המשפטי לממשלה בדבר הגדרת פעילות פוליטית אסורה. 

בית המשפט העליון מתח ביקורת על עיריית באר שבע, שטענתה להפרה של "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית", מצד הפורום לדו קיום וציין כי  פעילות העיריה בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" צריכה להתבצע מתוך תפיסה שוויונית המשקפת פלורליזם מחשבתי-חברתי, המתייחס למגוון ההשקפות והדעות בחברה הרלוונטית''.

פרשת ביטול הקצאת המקלט הציתה ויכוח בבאר שבע בדבר גבולות חופש הביטוי ופעילותם של ארגוני חברה אזרחית בעיר. בין היתר, קראו תושבים בבאר שבע ''לשרוף את המקום'', ''להעיף לתוכו רימון ולעטוף אותם בשקיות זבל'', ואף קראו ''לאנוס את הפעילים''.

סרטון שצילמו פעילי מולתקא-מפגש לקראת הדיון והופץ ברשתות החברתיות (פייסבוק)
​​​​​​​

השתלשלות העניינים
בחודש מאי האחרון  הוחלט כי המקלט ששימש את הפורום לדו קיום בנגב - מולתקא-מפגש, ייסגר. בית המשפט קיבל את עמדת עיריית באר שבע, שטענה כי במקום נערכים אירועים ''שנויים במחלוקת''. בכך, בית המשפט דחה את העתירה שהגיש קודם לכן הפורום לדו-קיום. העירייה התנתה את הפעלת המקלט בכך שלא ייערכו בו אירועים פוליטיים ולטענתה, חלק מהפעילות חרגה מההסכמים עם העירייה.  העתירה של הפורום לדו קיום הוגשה בתחילת 2018 בעקבות דרישת עיריית באר שבע לפנות את המקלט העירוני שבו פועל מולתקא-מפגש, בשל הטענה  כי נערכו בו אירועים בעלי אופי פוליטי.

בין היתר, כך טענה העירייה, הוצג בו סרט המסקר מבצע ''צוק איתן'' דרך עיניהם של תושבי עזה, נערך בו חוג לצילום אפקטיבי שמסייע לפעילים חברתיים לתעד אלימות משטרתית ותיעוד חברתי ונערך במקום שיח עם סרבני גיוס. אל עיריית באר שבע הגיעו תלונות תושבים ולא מעט חברי מועצת העיר תמכו בסגירתו.  

איומים ברשתות החברתיות (צילום מסך)

פסק הדין

אתמול, בהרכב של שלושת שופטי העליון עמית, מזוז וגרוסקופף, נתקבל הערעור על פסק דינו של בית המשפט לעניינים מינהליים  באר שבע בתיק עת"מ 021177-01-18 שניתן ביום 15.05.2018 על ידי כבוד השופט א' ביתן.

את הפורום לדו קיום ייצג עו"ד דן יקיר ואת עיריית באר שבע וראש עיריית ב''ש ייצגו  עו"ד רינה לפידות ועו"ד ירון מאיר. בית המשפט פסק כי: 

''לאחר שעיינו בחומר שהניחו הצדדים לפנינו ושמענו באריכות את טיעוניהם, מצאנו להדגיש את העקרונות הבאים: פעילות העיריה בהתאם ל"נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" (להלן: הנוהל הכללי) צריכה להתבצע מתוך תפיסה שוויונית המשקפת פלורליזם מחשבתי-חברתי, המתייחס למגוון ההשקפות והדעות בחברה הרלוונטית.

''בהתאם ובהמשך לכך, ובהתייחס למגבלה המופיעה בסעיף 5(ט) לנוהל הכללי ולפיה "לא ייעשה שימוש בקרקע לפעילות פוליטית או מפלגתית" – מקובלת עלינו פרשנות היועמ"ש לממשלה, כפי שבאה לידי ביטוי במכתב המשנות ליועמ"ש לממשלה מיום 26.10.2015, ולפיה יש לקרוא את המונח "פעילות פוליטית" כמתייחס רק "לפעילות פוליטית הקשורה במישרין או בעקיפין לפעילות מפלגתית".

''במהלך תקופת ההקצאה רשאי מקבל ההקצאה לבצע כל פעילות המצויה בתחומי המטרות לשמן בוצעה ההקצאה, ובכפוף למגבלות הקבועות בנוהל הכללי ובתבחינים שבנוהל העיריה.ביטול הקצאה במהלך תקופת ההקצאה יכול וייעשה בכפוף לעקרונות המשפט הציבורי ודיני החוזים.

''על רקע העקרונות דלעיל ועל רקע הנסיבות במקרה שלפנינו  (בהתחשב בכך שפעילות המערער במקלט נמשכת מזה למעלה מעשור והוארכה שוב בשנת 2015 בהסכם הקצאה לחמש שנים נוספות) – מצאנו לקבל את הערעור במובן זה שההחלטה על ביטול ההקצאה בטלה.

''למען הסר ספק, אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של העיריה להמשיך ולבחון מעת לעת את פעילות המערער ועמידתו בתנאים כאמור לעיל.

''פסק דין זה יבוא חלף פסק דינו של בית משפט קמא. בנסיבות העניין, לא מצאנו לחייב העיריה בהוצאות'', צויין.תגובת עיריית באר שבע: ''עיריית באר שבע הינה רשות שומרת חוק. אנו מכבדים את החלטת בג״צ ונפעל בהתאם להוראות הדין והפסיקה''

מעיריית באר שבע נמסר: ''בית המשפט הבהיר בפסק הדין שהעמותה חייבת לקיים את הוראות ההסכם ונוהל הקצאות ולפעול על פי הנחיות היועמ״ש שלא לקיים פעילות פוליטית במקלט.  בית המשפט הבהיר גם שהעירייה רשאית ומוסמכת לפקח על הפעילות שתתקיים במקלט ולהפעיל שוב סמכויותיה ככל ותסבור שהפעילות עומדת בניגוד לעקרונות ולהנחיות. עיריית באר שבע הינה רשות שומרת חוק. אנו מכבדים את החלטת בג״צ ונפעל בהתאם להוראות הדין והפסיקה.״


תגובות

End of content

No more pages to load