• 09 יולי 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

יש עבודה, אבל השכר נמוך - והעניים הופכים עניים יותר

סקירת הכלכלן הראשי במשרד האוצר מגלה את האמת מאחורי האבטלה הנמוכה כביכול: משרות בעיקר במגזר הציבורי, בשכר נמוך. כך אנשים עובדים - ונשארים עניים

משרות חדשות, שכר נמוך (צילום הדמיה: GERALT / PIXABAY / CC0)

שר האוצר משה כחלון מתהדר בהורדת ממדי האבטלה לשפל כמעט היסטורי. זה קורה יותר במרכז הארץ, פחות ביישובים שלא בגזרת חדרה-גדרה. האבטלה אמנם נמוכה, אבל המשרות, כל עולה מהסקירת הכלכלן הראשי במשרד האוצר, המתפרסמת היום ומסכמת את 2018, כי רוב המשרות החדשות הינן בשכר נמוך.

ככל שמתרחקים מתל אביב, כך גדלים פערי השכר, אפילו באותה משרה, באותו בתפקיד כאשר העובד הוא בעל אותם כישורים. בדרום, פערי השכר אל מול תפקידים זהים במרכז מגיעים לעיתים לכדי 50 אחוזים.  זאת ועוד: במקרים מסויימים, העובדים נזקקים להשלמת הכנסה מאחר ולא מגיעים לשכר המינימום הקבוע בחוק. 


מהדוח עולה כי מרבית המשרות החדשות הינן בסקטור הציבורי, בשכר נמוך יחסית. מצד שני, חל צמצום משמעותי במספר המשרות בענף הבינוי. בחודשים האחרונים מסתמנת חולשה ביצירת משרות חדשות. 

על פי הדוח, שוק העבודה אמנם נמצא קרוב לתעסוקה מלאה בטווח הקצר, אך קיים קושי ליצור משרות חדשות. לעיתים, נוצרות בפריפריה משרות עונתיות, אבל המועסקים מגלים כי אחרי זמן קצר המעסיקים מתקשים לשלם את השכר, בגלל תחשיבים לא נכונים, קשיי תזרים או התנהלות לא נכונה. לעיתים, עסקים קמים מבלי שתהיה להם היתכנות כלכלית, בעיקר בתחום המסחר. גיוס העובדים, ההקמה, חודשי הפעילות הראשונים נעשים תוך כדי מינוף, אבל לקוחות אין.  מכאן, הנפילה מהירה. 

בדוח מצויינים הפערים ההולכים וגדלים: אמנם העליה שחלה בשכר, לרבות הנהגת שכר מינימום, היטיבה עם חלק מהשכירים, אבל גם יצרה החמרה במצב של העניים יותר, של מחוסרי התעסוקה ושל המועסקים בשכר נמוך.

על פי הדוח, נמשכה הירידה בשיעור האבטלה לצד ירידה מסוימת בשיעור ההשתתפות, כאשר לצד צמצום של ממש במספר המשרות בענף הבינוי נרשמת התרחבות בתעסוקה בשירותים הציבוריים. שיעור האבטלה בשנת 2018 עמד על % 9.3 על פי תחזיות האגף. עצירת הגידול בשיעור ההשתתפות עלולה להוות סימן אזהרה לגבי השפעת השינוי בתמהיל כוח העבודה על שוק
העבודה העתידי. לאור זאת, ישנה חשיבות רבה להימנע מפגיעה בתמריצים להצטרפות לשוק העבודה. 

לא יוצרים - קונים ומייבאים

מחברי הדוח אומרים כי הצמיחה המהירה בשנים האחרונות נשענה במידה רבה על גידול בצריכה הפרטית, ומשזו נחלשה במהלך הרבעונים השני והשלישי של שנת 2018 פחת גם קצב הצמיחה. עם זאת, בסך הכול צמחה הצריכה הפרטית ב-%1.4 ב-2018 ,לעומת %4.3 ב-2017 .יצוין כי ההתרחבות בצריכה הפרטית ברבעון הראשון של השנה התבססה בין היתר על יבוא מוצרי בני קיימא, ובעיקר מכוניות. 

תגובות

End of content

No more pages to load