• 09 יולי 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

ניסיון לשלב עסקים מקומיים בהקמת קריית התקשוב בבאר שבע

ניסיון העבר ומחקרים שונים, מראים שלמעבר צה''ל דרומה השפעה זניחה על כלכלת וחיי התושבים בנגב. כנס שיערך בב''ש לקראת הקמת קריית התקשוב, ינסה להביא לשילובם של עסקים קטנים ובינוניים בפרויקט

הדמיה של קריית התקשוב. האם לבאר שבעים תהיה דריסת רגל? (הדמיה: משרד הביטחון)

משרדי הביטחון, הפריפריה, הנגב והגליל והכלכלה יקיימו בשבוע הבא, ביום שני, ה-11 בפברואר,  בפארק קרסו למדע בבאר שבע כנס ראשון מסוגו לשילוב ספקים דרומיים בפרויקט מעבר קריית התקשוב לנגב. בכנס יתקיים חיבור ראשוני בין זכייני הפרויקט, אפריקה ישראל ושיכון ובינוי, לבין הספקים הפוטנציאליים, בעלי עסקים קטנים ובינוניים מאזור הדרום.

מטרת העל של הכנס, לדברי מארגניו,  היא לשלב כמה שיותר עסקים דרומיים איכותיים בפרויקט הלאומי שנאמד בהשקעה כוללת של כ-5 מיליארדי שקלים. במעמד חתימת ההסכם בין משרד הביטחון לזכיין הפרויקט התחייב הזכיין לרכש גומלין עם העסקים מאזור הדרום בהיקף מינימלי של 10% לפחות.

לכנס הוזמנו ספקים מתחומי ההקמה, הפיתוח והתפעול ובמסגרתו יתקיימו שולחנות עגולים עם אנשי הרכש של הזכיינים בפרויקט. הכנס מתקיים בשיתוף פעולה רב-משרדי בין מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון, המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב, הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה באמצעות מערך השטח מעוף.

וידאו: הדמיה של קריית התקשוב (שיכון ובינוי, אפריקה ישראל)

מחקרים שונים שנערכו אחרי הקמת קריית ההדרכה, בדקו את השפעת מעבר צה''ל דרומה על כלכלת ותושבי הנגב, והגיעו למסקנה שמדובר בהשפעה זניחה. בין הבולטים, מחקר הוזמן על ידי משרד המדע הטכנולוגיה והחלל, ונערך בהובלת פרופ' נורית אלפסי מהמחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן-גוריון יחד עם חוקרים ממרכז מחקר ים המלח והערבה ומאוניברסיטת אריאל.

מהמחקר כי הבסיסים תוכננו בצורה של התבדלות מרחבית משיקולים ביטחוניים וסביבתיים, ומרבית השירותים ניתנים לחיילים בתוכם. לכן האינטראקציה של הצבא עם הערים במרחב היא מועטה ביותר. "אנו צופים כי ההסתגרות המרחבית והבידוד המוחלט של הבסיסים מהסביבה", נאמר במחקר "יצמצמו את ההשפעות הכלכליות, החברתיות והתדמיתיות שלהם, ואת התרומה האפשרית של הפעילות הערה המתקיימת בתוכם למרחב העירוני הקיים". נוכח התדמית הירודה של הנגב, קובעים החוקרים כי מעברם הצפוי של מעט מאנשי הקבע צפוי אף הוא להיות סגרגטיבי, לשכונות ייעודיות, לפרוורים היוקרתיים של הנגב או לישובים שיוקמו עבורם. מבחינת האוכלוסייה הבדואית ,נמצא כי בהתאם לקיפאון במגעים שעורכת המדינה להסדרת ההתיישבות של החברה הבדואית בנגב, גם מעבר בסיסי צה"ל לא הביא לשינוי במצב הקיים.

''מודעים לקולות שנשמעים בנגב בנוגע להשפעת קרית התקשוב''

משה מור יוסף, מנכ"ל הרשות לפיתוח הנגב: "אנו מודעים לקולות שנשמעים בנגב בנוגע להשפעתה של קרית התקשוב על האזור. צריך להבין שמדובר בתהליך ארוך שההשפעה שלו לאו דווקא נמדדת בטווח הקצר. 
לצד זאת, ועל מנת לשפר את ההשפעה הכלכלית של פרויקטים לאומיים מהסוג הזה על הכלכלה המקומית וחלק מהפעילות שלנו ברשות לפיתוח הנגב ליצירת מקורות תעסוקה איכותיים בנגב אנו שותפים לכנס החשוב הזה. זהו עוד נדבך להשגת היעד של המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל והרשות לפיתוח הנגב לצמצום פערים בין המרכז לפריפריה ולפיתוח כלכלה מקומית מקיימת. אני מאמין שהכנס הזה יניב פירות משמעותיים כמו כנסים קודמים שהובלנו והמעבר של קריית התקשוב לנגב, שהינו פרויקט בעל חשיבות לאומית יטיב עם בעלי העסקים בנגב ועם התושבים.  אנו מברכים על שיתוף הפעולה בין הגופים שחברו לקיום כנס זה".

איציק כהן, ראש מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון מציג גרסא אחרת: "ניתחנו את ההיקפים המרשימים של ההתקשרויות שבוצעו עם עסקים מהנגב בהקמה ובתפעול של קריית ההדרכה. למעלה מ- 57% מהיקף ההתקשרויות ביצע הזכיין "מבט לנגב" עם עסקים מהדרום ואנו צופים להישגים טובים עוד יותר בקריית התקשוב הדיגיטלית. במסגרת הכנס העסקים יוכלו להכיר את הזכיין, את הצרכים שלו, להבין את תהליכי הרכש ולוחות הזמנים ובאמצעות מעוף והרשות לפיתוח הנגב יוכלו להתמודד ולהשתלב בפרויקט".

רן קיויתי, מנהל הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים במשרד הכלכלה והתעשייה: "השגרה העסקית של בעלי עסקים מקומיים בדרום איננה פשוטה, ושגרתם של העסקים הקטנים במרחב מורכבת פי כמה. עסקים קטנים ובינוניים הם מנוע הצמיחה של המשק הישראלי, ולכן חיזוקם באמצעות סיוע ביצירת חיבורים עסקיים, הוא אינטרס לאומי. אני מברך על שיתוף הפעולה החשוב שיעגן ויחשל את הכלכלה המקומית בדרום הארץ".


תגובות

End of content

No more pages to load