• 13 יולי 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

2.3 מיליון שקלים למיזמים דיגיטליים בעיריית באר שבע

המשרד לשוויון חברתי, בשיתוף עם עיריית ב''ש, פועלים להפיכת בירת הנגב ל''עיר חכמה''. התקציב אושר בתחילת השבוע

השרה גילה גמליאל (צילום: דוברות המשרד)

במהלך שמובילה השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל, להטמעת כלים טכנולוגיים - דיגיטליים בעיריות וברשויות המקומיות ברחבי הארץ, אושרה ביום א', 22 בדצמבר 2019, תמיכה לעיריית באר שבע בהיקף של מעל 2.3 מיליון ₪ עבור מימוש מיזמים דיגיטליים, כחלק מפרויקט "ערים חכמות" בהובלת מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי.

כחלק מחזון השרה גמליאל להפיכת הרשויות המקומיות בישראל לערים חכמות, ערך מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי תהליך שיתוף ציבור בשנת 2018, בו השתתפו נציגים מובילים מהעיריות והרשויות המקומיות בישראל. בסדרת דיונים ממושכת הוצפו הצרכים של הרשויות המקומיות בישראל על מנת לעמוד בסטנדרט בינלאומי גבוה של ערים חכמות - ערים העושות שימוש במידע ובכלים טכנולוגיים המתקדמים ביותר לקידום הניהול השוטף של הרשות המקומית ושיפור השירותים הניתנים על ידיה לתושביה.  בסוף סדרת הדיונים נבחרו  13 מיזמים דיגיטליים שונים בהתבסס על הצרכים שהגדירו כלל הרשויות, כאשר כל רשות תוכל לבחור שלושה מיזמים דיגיטליים אותם יתקצב המשרד לשוויון חברתי.   

התקציב בהיקף של 2.3 מיליון ש"ח שיועבר לעיריית באר שבע יאפשר לה להטמיע בשנים 2020-2021 מיזמים דיגיטליים מתקדמים. הראשון, מערכת "תאורה חכמה", שתכלול הקמת מערכת לשליטה ולבקרה על מערכות התאורה הציבורית ברחובות ובמבני ציבור על פי דפוסי השימוש. מדובר במערכת המאפשרת שליטה על גופי התאורה ובכך להביא לחיסכון אנרגטי ניכר ברחבי מבני מוסדות העירייה והפחתת הוצאות החשמל.

נוסף על כך, תוקם כמו כן, תוטמע בעיר מערכת לניהול ובקרה על תהליך פינוי הפסולת ברשות בעזרת כלים טכנולוגים ודיגיטליים. המערכת תאפשר בקרה ברמה גבוהה אחר תהליך פינוי הפסולת בעיר, אשר תביא לשיפור השירות לתושב ותתרום לאיכות החיים של התושבים על ידי הגברת הניקיון ברחבי העיר, תתרום להתייעלות התפקודית ותאפשר מיצוי יעיל יותר של תקציבי העירייה.

יצוין כי, בשנתיים האחרונות קיבלה עיריית באר שבע מהמשרד לשוויון חברתי תקציב להקמת מספר פרויקטים דיגיטליים: שדרוג אתר האינטרנט של העירייה, הקמת מערכת לניהול פניות תושבי העיר, הקמת מערכת שיתוף ציבור והגברת מעורבות התושבים והקמת מערכת לניהול דיגיטלי של ארכיון העיריה.

בנוסף, בשנת 2014 נבחרה באר שבע כפיילוט ארצי לפרויקט "עיר דיגיטלית", בתחומי העיר החכמה והחינוך המבוצע בשיתוף עם מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי. במסגרת זו, הוקצה לעיר תקציב בהיקף של 8 מיליון ₪ לפרויקטים בתחומי העיר החכמה הצפויים להסתיים עד סוף שנת 2021, וכן תקציב בהיקף של 36 מיליוני שקלים לפרויקטים בתחום החינוך הדיגיטלי. מטרות הפרויקט הינן: פיתוח אמצעים חדשניים על מנת להביא לשיפור השירותים ואיכות החיים של התושבים; צמצום פערים חברתיים; התייעלות וחיסכון תקציבי ועידוד צמיחה.

השרה לשוויון חברתי, ח"כ גילה גמליאל: "אנו מצויים בעיצומה של מהפכה דיגיטלית המשנה את חיינו ללא היכר. מהפכה זו מביאה עמה אפשרות לשיפור השירותים שהרשויות המקומיות מספקות לתושבים. אין ספק, כי עיריית באר שבע, כמו ערים ורשויות נוספות שמקדמות תהליכים דיגיטליים משמעותיים משפרות את איכות חיי התושבים והשירותים הניתנים להם, לצד צמצום פערים חברתיים וחיזוק הרשות. מטה ישראל דיגיטלית במשרד לשוויון חברתי פועל להוביל את תחום הערים החכמות בממשלה מתוך הבנת אתגרי השלטון המקומי והמחסור בתקציבים ייעודיים לנושא הטכנולוגיה והדיגיטציה. אנחנו חייבים לוודא שהטרנספורמציה הדיגיטלית תצמצם פערים חברתיים-כלכליים ותגיע לכל תושבת ותושב".

תגובות

End of content

No more pages to load