• 06 יולי 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

גם לילדים קשה בנגב: הפערים הכואבים בדוח המועצה לשלום הילד

הדוח השנתי של המועצה לשלום הילד חושף את הפערים בין ילדי הנגב לאלה במרכז, אך מביא כמה נתונים מפתיעים: מצד אחד, הישגים בחינוך, מצד שני, קושי להתקבל לאוניברסיטה

ילדים בבאר שבע (המחשה: CLIPS / נחלת הכלל, דני בלר)

דוח המועצה לשלום הילד אשר התפרסם השבוע, מאפשר הצצה למצבם של הילדים בנגב ולאמוד את הפערים בים מרכז ופריפריה ובין ילדים ממשפחות אמידות, לאלה באשכולות הכלכליים חברתיים הנמוכים.

מהדוח עולה כי בסוף שנת 2018 הגיע מספרם של הילדים בישראל ל-2,934,000 והם מנו 33.6% מכלל האוכלוסייה. שיעור זה אמנם גבוה בהשוואה לרוב ארצות המערב, אך נמוך מהאחוז המקביל במדינות השכנות לישראל. בשונה ממדינות מתועשות רבות, שבהן פירמידת הגילים התהפכה בשנים האחרונות, אך בדומה למדינות העולם השלישי, בישראל קבוצת הגיל 17-0 היא עדיין בסיסה של פירמידת הגילים.

אוכלוסיית הילדים בישראל רב-גונית ביותר. כ-72% הם יהודים, כ-22% מוסלמים, 1.4% נוצרים, 1.5% דרוזים, וכ-3.0%  לא סווגו לפי דת. גם הקבוצות האמורות ניחנו ברב-גוניות ניכרת. יש בהן דתיים, חילונים, ותיקים ועולים. בשנים האחרונות הופנתה תשומת הלב למצבם של ילדים החיים בישראל ואינם בעלי זכויות אזרחיות מלאות (זרים, בעלי מעמד של תושב ארעי או תושב קבע). מעמד זה כרוךבתחושת אי וודאות ובאי קבלת מלוא הזכויות המגיעות לכל ילד.

באר שבע כבר לא עיר צעירה: אחוז הילדים בה מתחת לממוצע הארצי. יותר ממחצית תושבי רהט - ילדים

עיר הילדים? ממש לא אחוז הילדים בבאר שבע הוא  26.8% מכלל האולכוסיה, כאשר הממוצע הארצי עומד על  33.6 אחוזים. לשם השוואה, אחוז הילדים מכלל האוכלוסיה בירושלים הינו 39.4, בנתיבות 41.8 וברהט, העיר השניה בגודלה בנגב, למעלה ממחצית האוכלוסיה, 50.8 אחוזים ליתר דיוק, הם ילדים.

בבאר שבע אחוז הילדים העולים גבוה

מהדוח עולה כי העיר באר שבע, שהייתה מאז ומתמיד עיר קולטת עליה, התברכה באחוז גבוה של ילדים עולים.
17.8% מילדי באר שבע הם ילדי עולים, לעומת  הממוצע ארצי של 8.8%. בתל אביב, לשם השוואה, רק 9.6% מהילדים הם ילדי עולים.

אחוז גבוה של משפחות חד הוריות בבאר שבע

מהדוח עולה כי בבאר שבע אחוז גבוה, כמעט כפול מהממוצע הארצי, של ילדים החיים במשפחות שבראשן הורה עצמאי.  הממוצע הארצי הינו 9.2% מכלל ילדי היישוב ואילו בבאר שבע מדובר ב-17.2%. בתל אביב האחוז גבוה יותר -21.3%. ואילו באופקים, רק 10.6 אחוזים מכלל ילדי היישוב בחיים במשפחות חד הוריות.

הישג בחינוך: אחוז נשירה נמוך מבתי הספר

בבאר שבע נעשים מאמצים גדולים בכל זרמי החינוך למנוע את נשירת התלמידים מהמסגרות, בין היתר על ידי התאמת תכניות הלימודים ליכולות של התלמידים, הקשבה גדולה יותר לקשיים ולמצוקות והשקעה מסיבית בבתי הספר. למעשה, סעיף החינוך הוא אחד הגדולים בתקציב עיריית באר שבע ומסגרות רבות של העשרה, חוגים וחינוך בלתי פורמלי מופעלות בעיר – ממוזיאון למדע, לונדע, פארקים ואתרי ספורט ועוד. הנשירה בבאר שבע נמוכה, 1.1 אחוז והיא הרבה מתחת לממוצע הארצי, העומד על 1.9 אחוז (בקרב תלמידי כיתות ז'-י''ב). ברהט ננתון גבוה יחסית ועומד על 3.1 אחוזים.

שיעור הזכאים לתעודת בגרות בב''ש גבוה מהממוצע, אך שיעור העומדים בדרישות הסף של האוניברסיטה נמוך

מזה כעשור שנים מפועלות בבאר שבע תוכניות לימודיות שונות, שמטרתן להנגיש את תעודת הבגרות לכמה שיותר תלמידים. מדובר בשילוב של גיוס מורים, מנטורים, הפעלת תוכניות ''מחוץ לקופסא'' שיעודדו את התלמידים ללמידה, עידוד השירות המשמעותי בצה''ל ועוד.

התוכניות, בהן הושקעו תקציבים ואמצעים רבים, נשאו פרי:  שיעור הזכאים לתעודת בגרות מתלמידי י"ב הגרים בב''ש עומד על  77.6%, הרבה מעל הממוצע ארצי, שהינו 58.7 %. לשם השוואה, ברהט שיעור הזכאים הינו  56.6%, בשדרות 80.6% ובתל אביב-יפו: 75.2%.  

אלא שהפער מתגלה כאשר ובחנים את שיעור הזכאים לתעודת בגרות שעמדו בדרישות הסף של האוניברסיטאות מתלמידי כיתות י"ב: בבאר שבע מדובר רק ב- 58%. עם זאת, באוניברסיטת בן גוריון מופעלים מסלולים שונים, המאפשרים לסטודנטים להשלים את הפערים. גם המכללות בבאר שבע מעודדות קבלה ללימודים, במגוון מסלולים.

ירידה בתמותת התינוקות בנפת באר שבע גבוהה מהממוצע

בין השנים 2018-2005 ירד סך כל שיעור תמותת התינוקות בכל הקבוצות, יהודים ואחרים וערבים. בשנת 2018 שיעורי תמותת תינוקות גבוהים מהממוצע נמצאו במחוז ירושלים ובמחוז הדרום, בעיקר בנפת באר שבע. שיעורי תמותה גבוהים מהממוצע הארצי נמצאו בקרב תינוקות ערבים בכל המחוזות, ובמיוחד במחוז דרום.

תמותת התינוקות לאלף לידות חי עומדת בנפת באר שבע על  6.4 בממוצע. בקרב יהודים ואחרים הנתון הוא 2.3, לעומת האוכלוסיה ערבית בנפה, שם הנתון עומד על9.4.

אחוז גבוה מהממוצע של הילדים בב''ש חיים במשפחות המקבלות הבטחת הכנסה

הממוצע הארצי, של אחוז מכלל הילדים החיים במשפחות המקבלות הבטחת הכנסה עומד על 3.1 אחוזים.  בבאר שבע הנתון גבוה יותר -   5.0 אחוזים. לשם השוואה, בתל אביב יפו מדובר ב- 1.6 אחוזים בלבד ואילו ברהט, 7.8 אחוזים מהילדים.

באר שבע: ילדים רבים נפלו קורבן לאלימות מינית ופיזית

404 ילדים טופלו במרכזי הגנה בבאר שבע, לעומת 329 במרכז בתל השומר.

לדוח המלא (להורדה)

תגובות

End of content

No more pages to load