• 24 יולי 2021

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

מועצת לקייה עלולה לחטוף קנס גבוה - בשל אי טיפול בפסולת בנחל רוש

לטענת המשרד להגנת הסביבה, נעשו מספר פניות למועצה, מאחר ובתוואי הנחל נמצאה פסולת רבה. משלא טופלה, מאיים המשרד בהטלת קנס

ביוב ופסולת בתוואי נחל רוש (צילום: המשרד להגנת הסביבה)

בכוונת מחוז הדרום במשרד להגנת הסביבה להטיל קנס על המועצה המקומית לקייה, בשל אי-טיפול, לטענתו, בפסולת בניין, פסולת ביתית, גזם, צמיגים ופסדי בעלי חיים שהושלכו בנחל רוש. מהמשרד נמסר, כי נשלחו למועצה מספר התראות אשר לא זכו למענה. 

לדברי המשרד להגנת הסביבה, פסולת רבה מסוגים שונים הצטברה בתוואי נחל רוש באופן המהווה מפגע כהגדרתו לפי חוק שמירה על הניקיון. בין סוגי הפסולת שהושלכה: פסולת בניין, פסולת ביתית, גזם, צמיגים ופסדי בעלי חיים. הצטברות הפסולת מהווה סיכון לבריאות הציבור, יצרה מפגע נופי, קשיים בניקוז הנחל וכן מהווה זיהום מקורות מים.

מנהל מחוז דרום במשרד להגנת הסביבה, ברוך ובר, דרש מראש המועצה המקומית לקייה להסיר את המפגע מספר פעמים, ומשדרישה זו לא מולאה – נשלחה למועצה התראה. בחודש אוקטובר האחרון ערך מנהל המחוז שימוע לראש המועצה על כך שמפגע הפסולת לא טופל כנדרש, למרות הדרישות וההתראות החוזרות. בשימוע נדרשה המועצה לפנות את שטח המפגע לאתר מורשה לפינוי פסולת על פי כל דין.

עוד אומרים במשרד כי בסיורים שנערכו לאחר מכן במסגרת המעקב על-ידי מפקחים של המשרד להגנת הסביבה, נמצא כי הפסולת פונתה באופן חלקי בלבד, והמפגע לא הוסר. על כן, הוציא מנהל המחוז צו לשמירת הניקיון לפי סעיף 13 (ב) לחוק שמירת הניקיון, התשמ"ד- 1984. לפי צו זה, על המועצה לפעול לפינוי ולסילוק מפגע הפסולת משטחה ולנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת השלכת פסולת בשטח המפגע  או כל שטח אחר שאינו מהווה אתר מאושר ומוסדר לצורך פעילות.

''אם המועצה לא תעמוד בדרישות, רשאים הגורמים המוסמכים במשרד להגנת הסביבה לחייב את המועצה בתשלום כפול מההוצאות שהוצאו. בנוסף, אי ביצוע צו לשמירת הניקיון מהווה עבירה פלילית, אשר בגינה ניתן להטיל קנס בגובה של עד 202 אלף שקל. המשרד להגנת הסביבה רואה בחומרה רבה את אי הטיפול במפגע הפסולת, ועל כן, אם במועצה המקומית לקייה לא יקיימו את הוראות הצו, ינקוט המשרד לנקוט בכל האמצעים המשפטיים העומדים לרשותו'', נמסר. 

תגובות

End of content

No more pages to load