• 01 מרץ 2021

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

חמש שנות מאסר למוכר קרקעות שלא בבעלותו

בימ''ש המחוזי בב''ש גזר את דינו של אברהם ויצמן בפרשת מכירת קרקעות ללא ידיעת בעליהן וללא הסכמתם. בנוסף למאסר, נגזר עליו לשלם פיצוי

אתר בניה (צילום הדמיה: Image by Photo Mix from Pixabay)

בימ"ש מחוזי ב"ש גזר דינו של אברהם ויצמן בפרשת מכירת קרקעות ללא ידיעת בעליהן וללא הסכמתם. ויצמן נדון למאסר בפועל של חמש שנות מאסר וחוייב בפיצויים למתלוננים כמפורט בגזר הדין.

''גזר דין זה הינו ארוך מן ה"רגיל" נוכח ריבוי אישומים המרכיבים את כתב האישום בו הורשע הנאשם, אישומים אותם מפרט בית המשפט אחד לאחד בכדי להבין את היקף המרמה והפגיעה שהסב הנאשם במעשיו. בית המשפט לא מצא לנכון לפרט בגזר הדין שמות של אנשים, חברות ומקומות שהוזכרו בכתב האישום בכדי לא לפגוע בפרטיות או ברגשות של אחרים שלא לצורך'', נאמר בפתחו של גזר הדין.

הנאשם הורשע על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בכתב אישום  מתוקן בשלישית, המכיל תשעה אישומים, בביצוע שש עבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, שלוש עבירות של ניסיון קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, חמש עבירות של זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות, ארבע עבירות של שימוש במסמך מזויף בכוונה לקבל באמצעותו דבר בנסיבות מחמירות ועבירה של בידוי ראיות.  

בין השנים 2016 ל-2019 הציג הנאשם עצמו בכזב בפני המתלוננים (חברות ואנשים) כבעל זכויות בקרקעות שונות וכן כמיופה כח או כנציג של בעלי זכויות בקרקעות, וזאת בכוונה למכור במרמה קרקעות אלה למתלוננים ולקבל מהם במרמה כספים עבור אותן קרקעות. לשם ביצוע מעשי המרמה זייף הנאשם מסמכים, השתמש בחותמות וחתימות מזויפות שנחזו להיות חתימות של עורכי דין או חתימות וחותמות של חברות ואנשים בעלי זכויות בקרקע והציג מצגי שווא כוזבים בכתב ועל-פה בפני המתלוננים, לפיהם הוא מוסמך למכור להם קרקעות אלה.

בעקבות מצגי השווא חתמו המתלוננים עם הנאשם הסכמי מכר שונים בהם רכשו זכויות בקרקעות שונות וחלקם שילמו לנאשם סכומי כסף שונים. הנאשם עשה זאת ללא ידיעת בעלי הזכויות בקרקעות וללא הסכמתם.  בסך הכל קבל הנאשם מהמתלוננים סכום כולל של 2,329,119 שקלים אותו לא השיב למתלוננים, וכן ניסה לקבל במרמה סכום נוסף של 15,640,000 שקלים.

בנוסף ביצע הנאשם מעשי מרמה נוספים, ביניהם זיוף מסמכים ובידוי ראיות בהם עשה הנאשם שימוש במסגרת הליך הוצל"פ שהתנהל כנגדו וזאת במטרה לבטל את ההליך והתנאים המגבילים שהוטלו עליו, וזיוף מסמכים של בעלי מקצוע (מהנדסת) כדי לדחות ביצועו של צו הריסה.

על וימצן נגזר לפצות בסכומים שבין 5,000  ל-258,000 את המתלוננים בתשעת האישומים. הפיצויים ישולמו בתוך 18 חודשים ממתן גזר הדין. ויצמן יוכל לערער לבית המשפט העליון בתוך 45 יום מהיום.


תגובות

End of content

No more pages to load