• 20 ינואר 2021

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

רחפנים, ניידות וסיורים בשכונות: מ-17:00 חל איסור לצאת מהבית

פסח שני ומימונה תחת עוצר מחמיר: יהיה אסור לצאת מהבתים, המשטרה תציב מחסומים ותפעיל רחפנים. האכיפה תוגבר - לרבות מתן קנסות

צילום: משטרת ישראל

החל מהשעה 17:00 מדינת ישראל נכנסת לעוצר: התושבים נקראים להישאר בבתיהם עד ליום חמישי, בשעה 5:00. היציאה מהבתים היא רק לזמן קצר- ובמרחק שלא יעלה על 100 מטרים מהבית. ההגבלות בחג השני של פסח חמורות מאשר בחג הראשון, על מנת למנוע הדבקה המונית.

''בהתאם לתקנות המעודכנות לשעת חירום שייכנסו לתוקפן היום, האכיפה והפיקוח ברחבי הארץ יוגברו, למען שמירה על בריאות הציבור. במסגרת זו, יפעל אגף התנועה בכבישים הבינעירוניים למימוש התקנות, כאשר כחלק מהפעילות ייפרסו החל מהשעה 17:00 כ-44 מחסומים בצירים המרכזיים'', נמסר בהודעה משותפת של משרד ראש הממשלה, משרד האוצר ומשרד הבריאות. 

הממשלה אישרה הלילה תקנות שעת חירום להגבלה נוספת של היציאה למרחב הציבורי בתקופת חג פסח שני וחגיגות המימונה על מנת לצמצם את התפשטות נגיף הקורונה בישראל. הממשלה החליטה גם על הארכת תוקפן של תקנות שעת החירום לעניין הגבלת מספר העובדים במקומות העבודה והרחבת הסכם היציאה לחופשה שחל על המגזר הציבורי.

מפת החסימות בחג (איור: משטרת ישראל)​​​​​​​


ההנחיות לימי המימונה

בין יום שלישי (14 באפריל 2020) בשעה 17:00 ועד יום חמישי (16 באפריל 2020) בשעה 5:00 לא יוכל אדם לצאת להצטייד מחוץ ליישוב מגוריו, במזון תרופות ומוצרים חיוניים וכן לשם קבלת שירותים חיוניים, למעט אם ביישוב מגוריו לא קיימים שירותים אלו, ואז יוכל לקבלם ביישוב הסמוך ליישוב מגוריו. כמו כן, יציאה ממקום מגורים תתאפשר רק למרחב הציבורי לזמן קצר ולמרחק של עד 100 מטרים.

נוסף על האמור, בתקופה שבין יום רביעי (15 באפריל 2020) בשעה 19:00 ועד ליום חמישי (16 באפריל 2020) בשעה 2:00 לא ניתן יהיה להפעיל מקומות למכירת מזון, למעט מרכולים. המאפיות בתחומי הסופרים והמרכולים יהיו סגורות.

משלוחי אוכל ימשיכו להיות מותרים.  ההגבלות הללו לא יחולו על יישובים שמרבית תושביהם אינם יהודים.

התחבורה הציבורית מושבתת

פעילות התחבורה הציבורית תופסק בתקופה שבין יום שני (13 באפריל 2020) בשעה 20:00 ועד ליום חמישי (16 באפריל 2020) בשעה 5:00.כמו כן, הממשלה החליטה להאריך את את תוקפן של תקנות שעת חירום אלו עד ל-19 באפריל 2020 בשעה 6:00.

על פי התקנות, במקום עבודה לא ישהו בו-זמנית יותר מ-10 עובדים או 15% ממצבת העובדים, לפי הגבוה מביניהם. על אף האמור, רשאי מעסיק להעלות את מספר העובדים המרבי המותר לשהייה בו זמנית עד לשיעור של 30% ממצבת העובדים כל עוד ההעלאה חיונית לפעילות השוטפת של מקום העבודה, והמעסיק דיווח על כך למנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה. (מתייחס למקום עבודה לא חיוני).

עוד נקבעו מגבלות בנוגע לנוכחות של עובדי מעטפת, שאינם עוסקים בליבת העבודה של המעסיק, במפעלים בעלי היתר מיוחד להעסקת עובד בשעות המנוחה, וכן מגבלות על קבלת קהל והנחייה על עבודה במשמרות ככל האפשר. 

הוארך הסכם החופשות במגזר הציבורי

לנוכח ההחלטה על הארכת תוקפן של תקנות שעת החירום לעניין הגבלת מספר העובדים במקומות העבודה, הוסכם בין מדינת ישראל ובין ההסתדרות להאריך את הסכם היציאה לחופשה במגזר הציבורי עד ל-18 באפריל 2020. 

עם הארכת ההסכם החליטה הממשלה להאריך את תוקפן של תקנות היציאה לחופשה, שמרחיבות את הוראות ההסכם על המגזר הציבורי הרחב, בתנאים ובסייגים שנקבעו בהן, וזאת עד ל-18 באפריל 2020.

''משרד הבריאות שב וקורא לציבור להקפיד על ההוראות ולהישאר בבית בתקופת החג. על אף הסימנים המעודדים לכאורה, תחלואת הקורונה עדיין בישראל והיא יכולה לשוב ולפרוץ. אנו מתמודדים עדיין עם התחלואה שנוצרה סביב אירועי חג הפורים וצריכים להבטיח כי לא יווצר גל תחלואה בעקבות ימי החג הקרובים'', נמסר בהודעה.

תגובות

End of content

No more pages to load