• 28 פברואר 2021

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

116 יח''ד חדשות בשכ' סיגליות, מתחם מסחר חדיש ברהט

'שיא רפאל פרוייקטים בע"מ' זכתה במכרז לבניית דירות בב''ש, חברת 'סלומאן אלעתיאיקה' זכתה במכרז לבניית מתחם מסחר ומשרדים ברהט

שכונת סיגליות (צילום: דני בלר)

ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'שיא רפאל פרוייקטים בע"מ', כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבניית 116 יח"ד במתחם בבניה רוויה בשכונת סיגליות, בבאר שבע. 'שיא רפאל פרוייקטים בע"מ' תשלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של  4,032,000 ₪ (לא כולל מע"מ) ועוד 22,492,559 ₪ על הוצאות פיתוח (כולל מע"מ).

בשנת 2019, רשות מקרקעי ישראל שיווקה 830 מ"ר לבנייה מסחרית בשכונת הסיגליות בבאר שבע.

ואילו ברהט, העיר השניה בגודלה בנגב, ועדת המכרזים של רשות מקרקעי ישראל, הכריזה על 'סלומאן אלעתיאיקה', כזוכה במכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה למגרש בייעוד מסחרי, במתחם 4 בדרום העי. 'סלומאן אלעתיאיקה' ישלם לרשות מקרקעי ישראל סכום של 1,133,000 ₪ ( לא כולל מע"מ) ועוד 535,455 ₪ על הוצאות פיתוח (כולל מע"מ). למכרז התקבלו 5 הצעות.

מתחם 4 נמצא בדרום רהט, דרומית לנחל גרר. שטח המתחם כ-1067 דונם. מרבית שטח זה כיום הינו חשוף; המבנה הטופוגרפי כולל גבעות וואדיות ובחלקים מסוימים קיימים מספר ריכוזים של בניינים. מטרת תוכנית זו הינה למצוא פתרון לתעסוקה ולמסחר בסטנדרטים גבוהים בדרום רהט.

בשנת 2019, שיווקה רשות מקרקעי ישראל 4600 מ"ר בייעוד מסחר/משרדים ברהט.

תגובות

End of content

No more pages to load