• 06 מרץ 2021

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

למ''ס: משפחות אמידות משקיעות מכיסן פי 3 בחינוך ילדיהם

מדינת הפערים: חינוך טוב הוא תוצר של הורים אמידים - כך עולה מנתונים שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראים כי ההשקעה הפרטית בתלמיד מבית אמיד גבוהה פי 3 מאשר בבית בו ההורים קשי יום

צילום הדמיה. קרדיט: Image by Wokandapix from Pixabay

יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים תשפ''א, שתהיה בסימן מגפת הקורונה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מפרסמת נתונים אודות ההשקעה הפרטית בתלמיד, על פי מפתח ההכנסה של ההורים והשיוך הסוציואקונומי של היישוב. מהנתונים עולה, כי לתלמידים מבתים אמידים, ביישובים במעמד סוציואקונומי גבוה, סיכויים טובים להצלחה ובתעודת בגרות איכותית, מסיבה פשוטה: ההורים יכולים להרשות לעצמם מורים פרטיים.

הדוח מסכם את נתוני ההוצאה פרטית לתלמיד בשנת 2018, ואין בו מידע לגבי השפעת מגפת הקורונה, שפגעה בפרנסתם כל למעלה ממיליון ישראלים - ושל עשרות אלפי משפחות בנגב.

על פי הדוח, ההוצאה הפרטית לתלמיד במשקי הבית עמדה על 701 ש"ח בממוצע בחודש. 73% מהסכום הוצא באופן ישיר עבור התלמיד, ו-27% מהסכום - כחלק מסך ההוצאה של משק הבית עבור שירותי חינוך.

מהדוח עולה כי ההוצאה של משק בית בחמישון ההכנסה העליון הייתה גדולה פי 2.9 מזה של משק בית בחמישון ההכנסה התחתון - 1,245 ש"ח, ו-434 ש"ח, בהתאמה. ההוצאה עמדה על 686 ש"ח בדרג החינוך היסודי, 793 ש"ח בחטיבת הביניים, ו-668 ש"ח בתיכון.

ישנם גם הבדלים בין המגזרים: ההוצאה עבור תלמידים יהודים, עמדה על 818 ש"ח בפיקוח הממלכתי, 782 ש"ח בפיקוח הממלכתי-דתי ו-622 ש"ח בפיקוח החרדי, לעומת 518 ש"ח עבור תלמידים ערבים.

באשר למאפיינים החברתיים-כלכליים של משקי בית עם תלמידים, כשליש מהתלמידים (34.2%) השתייכו למשקי בית מהחמישון התחתון. כ-65% מהתלמידים הערבים השתייכו למשקי בית מהחמישון התחתון. חלקם של התלמידים החרדים בחמישון התחתון היה גבוה מחלקם בסך כל התלמידים - 64.0% ו-16.5%, בהתאמה.

חלקם של התלמידים החרדים המתגוררים ביישובים באשכולות הנמוכים (3-1), גבוה מחלקם בסך התלמידים - 71.0% ו-16.5%, בהתאמה. חלקם של התלמידים הערבים המתגוררים ביישובים באשכולות הנמוכים (3-1) גבוה מחלקם בסך התלמידים - 56.9% ו-25.9%, בהתאמה.

היכן מתגוררים התלמידים? ביישובים שדורגו באשכולות הסוציו-אקונומיים 10-8 מתגוררים 18.0% מהתלמידים מהם 95.8% יהודים, וביישובים שדורגו באשכולות 3-1 מתגוררים 39.9% מהתלמידים מהם 42.2% יהודים ו-56.9% ערבים.   ביישובים שדורגו באשכולות 3-1 מתגוררים כ-40% מהתלמידים בישראל ללא הבדל בסוג הפיקוח של משרד החינוך.

תגובות

End of content

No more pages to load