• 28 פברואר 2021

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

התוכנית לסיוע כלכלי אושרה סופית במליאת הכנסת

על פי התוכנית, שהוגשה בשל ההגבלות הקשות על המשק הישראלי והחשש מקריסת עסקים, ינתנו הקלות ומקדמות

הדמיה. קרדיט: Image by Ri Butov from Pixabay

מאת: משה פריאל, כתבנו בכנסת

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון), התשפ"א- 2020. 5 חברי כנסת תמכו בהצעה ללא מתנגדים.

הצעת החוק הוגשה על רקע ההגבלות החמורות על המשק, ומובאים בה תיקונים והתאמות לתכנית לסיוע כלכלי, שנועדו להקל את התנאים לקבלת המענקים המשולמים לעסקים, ולהעניק מקדמות, בעד החודשים שבהם נפגעו וצפויים להיפגע העסקים, בשל ההגבלות הנוספות שהוטלו, נוכח משבר הקורונה. בנוסף כולל החוק דחייה של מנגנון הפחתת דמי האבטלה. 

בהצעת החוק נקבע כי במהלך החודשים ספטמבר-אוקטובר יוענק מענק הסיוע בגין הוצאות קבועות, החל מפגיעה בגובה 25% במחזור העסקאות של בעל העסק ביחס לתקופה המקבילה טרום התפרצות הנגיף, במקום 40% פגיעה עד כה.

לעניין עוסקים המדווחים על עסקאותיהם עם קבלת התמורה, אשר התמורה ניתנת להם בחלוף למעלה מ־30 ימים, והירידה במחזור העסקאות כתוצאה מההגבלות החדשות צפויה להתבטא בתקופה הכוללת את החודשים נובמבר ודצמבר בשנת 2020, תינתן ההקלה במענק בגין תקופה זו.

בנוסף קובע התיקון, הקלה בתנאי לקבלת מענק הוצאות קבועות למי שיש לו ירידה במחזורים בחודשים ספט׳-אוק׳. שר האוצר הוסמך במסגרת החוק להאריך את תוקף הקלה זו בחודשיים נוספים, במידה ויחליט. 

כמו כן, קובע התיקון כי יועברו מקדמות על חשבון מענק ספטמבר - אוקטובר, בגובה 50% ממענק ההוצאות הקבועות לעסקים הצפויים להיפגע מהסגר, עפ"י הצהרתם, כאשר גובה המקדמה יתבסס על סכום המענק ששולם בפעימות הקודמות. סכום המקדמה יופחת בהמשך מסכום הזכאות הסופי שיקבע לחודשים ספטמבר ואוקטובר.

המקדמה תיגזר לפי בחירת העוסק, בעד מענק סיוע לעסקים בעד השתתפות בהוצאות קבועות בשל ההשפעה הכלכלית של התפשטות נגיף הקורונה, או מסכום מענק הסיוע שהעוסק זכאי לו בעד תקופת הזכאות של החודשים מאי ויוני בשנת 2020.

עוד נקבע בתיקון, כי על מנת להשלים את מתן 4 פעימות המענק בחוק מענק לעידוד תעסוקה, ולסייע לעסקים שהחזירו עובדים, תיווצר גמישות בתנאי הזכאות לחודש ספטמבר, כך שלמניין מצבת כוח האדם הקובעת, יכללו גם עובדים שפוטרו או הוצאו לחל"ת בחודש זה, בלבד שעבדו בחודש זה 15 ימים לפחות.

תגובות

End of content

No more pages to load