• 05 מרץ 2021

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

וועדת הכספים אישרה את הסיוע לעסקים

ועדת הכספים אישרה את תוכנית המענקים לעסקים לקריאה שנייה ושלישית – לדרישת חברי הוועדה הוכנסו שורה של שיפורים לטובת בעלי העסקים

עסק סגור בב''ש. בעלי עסקים מתלוננים שהסיוע אינו מספיק (צילום: דני בלר)

מאת: משה פריאל, כתבנו בכנסת

במסגרת החוק ובכפוף לרביזיה, אושרה הארכת ההקלה לעניין הגשת מענק הוצאות קבועות – יוענק מירידה של 25% במחזור העסקים, וכן אושר מענק חד פעמי לעסקים שסבלו מפגיע ממושכת בשל מגפת הקורונה. בנוסף קובע החוק את הארכת המענק הסוציאלי לעסקים גם לחודשים ינואר – פברואר 2021.

ועדת הכספים אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה) (תיקון מס' 4), התשפיא- 2020.  
החוק קובע כי עסקים ימשיכו להיות זכאים למענק הסיוע בעד השתתפות בהוצאות קבועות הדרושות להפעלת עסקיהם בתקופת הקורונה, בגין ירידה של 25% ומעלה במחזור עסקיהם גם בחודשים ינואר ופברואר 2021, ובנוסף קובע פיצוי חד פעמי לעסקים שסובלים מפגיעה ממושכת בגין המשבר.

מענק ההוצאות הקבועות משולם בעד תקופות זכאות של חודשיים, והתנאי הבסיסי לזכאות הוא ירידה במחזורים של פעילות העסק. על רקע העובדה שענפים רבים לא שבו להיקף הפעילות שהיה להם טרם פרוץ המשבר והחלטת הממשלה על סגר שלישי, קובע החוק כי תנאי הזכאות לחודשים-ינואר פברואר 2021 למענק הוצאות קבועות, ימשיך להיות במסגרת מתווה מדורג ובו ירידה של 25% עד 60% במחזור העסק ובהתאם לגודלו. מדובר בהארכת ההקלה בתנאי קבלת המענק לעומת נוסח החוק המקורי, שקבע ירידה של 40% עד 80%.

בנוסף מסמיך החוק את שר האוצר, להאריך את תקופת ההקלה (פיצוי החל מירידה של 25% במחזור) עד לחודש יוני 2021, שהינה כרגע המועד לסיום תחולת החוק וחלוקת המענקים.

על מנת לממן הקלה זו ואת הפיצוי החד פעמי הנוסף שמעניק חוק זה, קובע החוק כי הפיצוי בגין מענק הוצאות קבועות לחודשים מאי ויוני 21, יהיה מחצית מגובה הסכום ששולם עד לחודש זה. מענק מלא לחודשים אלה יוענק רק אם יתוקצב במסגרת חוק יסוד משק המדינה או במסגרת חוק תקציב לשנת 2021.

שר האוצר הסביר כי אין כוונה לתקצב חצי מההוצאות הקבועות לחודשיים אלה, אלה לתקצב באופן מלא את חודש מאי לבד, והנוסח נובע בכך שהמענק הינו דו חודשי. כך הסביר השר כי נוכח קצב החיסונים הגבוה, הציפייה היא שעד לסוף חודש מאי, העסקים יחזרו לפעול כרגיל ולא יהיה צורך לחלק את המענק לחודש יוני, ולכן ההעדפה הייתה לתת כבר כעת סיוע נוסף לעסקים על חשבון חודש יוני, וכי במידת הצורך יעשו התאמות ויתוקצב גם חודש יוני באמצעות קופסאות קורונה או בדרך אחרת.
בנוסף קובע החוק  מענק חד-פעמי חדש אשר יינתן לעוסקים שספגו במהלך המשבר פגיעה ממושכת.

לעוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ₪ נקבע כי הפיצוי יוענק בהתאם לגובה הפגיעה בירידת מחזורו (בדומה למתווה הפיצוי בגין הוצאות קבועות), על ירידה במחזור של 25%-40%  - יקבל העוסק 3,000 ₪, על ירידה של 40%-60% - יקבל 5,000 ₪ על ירידה של 60% ומעלה – יקבל 9,000 ₪.

לעוסק עם מחזור עסקאות של מעל 300 אלף ₪, נקבע כי הפיצוי יהיה מחצית מסכום כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, בתנאי שסכום זה לא יפחת מ-9,000 ₪ ולא יעלה על 50,000 ₪. לעניין עסק עם מחזור של 300 מיליון ₪ ומעלה, נקבע לבקשת הוועדה כי הפיצוי יהיה 60% מהסכום של כל המענקים בגין הוצאות קבועות שקיבל, עד לתקרה של 50,000 ₪.

תנאי הזכאות הינם: עוסק שמחזור עסקאותיו עד 300 אלף ש"ח יהיה זכאי למענק בגין ירידת מחזור של לפחות 25% לעומת התקופה המקבילה בשנת 2019. התקופה הקובעת לעניין ההשוואה לירידת המחזור לעניין מענק זה, הינה ה-1 למרץ 2019 עד לסוף 2019.

עבור עוסק בעל מחזור של מעל 300 אלף ₪ ועבור עוסק בעל עסק חדש, התנאי יהיה אם היה זכאי ל-3 תקופות ויותר של מענקי "הוצאות קבועות".
הגשת תביעה לקבלת מענק הפגיעה הממושכת, תוגש בתוך 90 ימים מה-25 בינואר 2021.
סעיף שירד לבקשת רשות המיסים למרות שנכלל בחוק המקורי, קבע כי סכום המענק בכל אופן לא יהיה גבוה יותר מההפרש בין מחזור העסק בחודשים מרץ עד דצמבר 2019 לבין סכום מחזור העסק בתקופה המקבילה בשנת 2020 בתוספת סכומי מענקי ההשתתפות בהוצאות הקבועות שקיבל בגין תקופה זו. הסעיף ירד נוכח כך שרשות המיסים הצהירה על קושי תפעולי להפעילו, וציינה לגבי פתרונות שהועלו מצד הייעוץ המשפטי לוועדה, כי הם יביאו לעיכוב הוצאת המענק לפועל. לעניין כך נקבעה רביזיה לבקשת הייעוץ המשפטי לוועדה.
בנוסף התווסף לחוק לבקשת הוועדה, כי החל מחודש ינואר 2021 יבוטל התנאי לפיו עסק שנפסל לו תיק ברשות המיסים בשנים 2018 ו-2019 לא יהיה זכאי למענקי הסיוע, גם אם הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק, וכי כל מקרה שכזה ייבדק לגופו.
עוד נקבע במסגרת החוק, לדרישת הוועדה, כי לא יוטלו עיקולים על המענקים המעוגנים בו. 

עוד קובע החוק לבקשת הוועדה, את הארכת התקופה לגבי מענק הסיוע לעצמאים ולשכירים בעלי שליטה בגין אובדן רווחים בשל התפשטות הקורונה (מענק סוציאלי לעסקים), כך שהמענק יחול גם לתקופת החודשים ינואר ופברואר 2021.
שר האוצר, ישראל כץ בירך על אישור החוק: "אני שמח על כך שגם בתקופה כזו שהממשלה מפוררת אנחנו מגיעים להסכמות למען העסקים השונים". 

ח"כ ינון אזולאי שניהל את הדיון ציין: "כל הוויכוחים כאן הם בגלל שכל חברי הכנסת מבקשים לפעול כמה שיותר למען האזרח ולמען העסקים, ואני מברך על כך כמובן". 

במסגרת סיכום בין ח"כ אלכס קושניר לשר האוצר, הודיע נציג השר בתום הדיון כי משרד האוצר יפעל לתקצב את משרד התרבות בסכום של 15 מיליון ₪ לטובת אולמות התרבות.
בתום הדיון ולאחר שאושר החוק פה אחד, נקבעה רביזיה על כלל החוק לבקשת ח"כ אחמד טיבי.

בפתח הדיון התייחס שר האוצר למספר סוגיות: "בתקופת הסיוע תיקנו המון קריטריונים כדי להתאים את התוכנית ופגשת המון קבוצות מחאה, ועובדה שהדברים קורים. זה המשבר הרפואי כלכלי הכי חמור ב-100 השנים האחרונות, במסגרת הזו אנחנו מצליחים להוביל למתן סיוע נרחב, וגם מדינת ישראל כמדינה, לא ברור שחברות דירוג האשראי הגדול ביותר הותירו את הדירוג שלנו במקום הגבוה ומברכות על מתן הסיוע, והן גם מסתכלות אם אנחנו שומרים על הקיר המפריד בין מסגרות תקציב לסיוע הקורונה, והתשובה היא כן".
 
"אנחנו מאוד מקפידים על שמירת המסגרת התקציבית, אודות הסיוע שלכם הצלחנו להעביר במאמץ אדיר את חוק היסוד שחייב 61, שבתוכו תקציב המשכי ל-2021 בהיקף 420 מיליארד ₪. המשרדים יוכלו לעבוד, הנושאים המרכזים יוכלו לעבוד במגבלות מסוימות. לכן העסק יכול לעבוד. העברנו גם 52 מיליארד תקציב קורונה לשנה הזאת, לכן המובטלים והעסקים והמועסקים יוכלו לקבל את הסיוע. נתכנס לסגר במירוץ שבין החיסונים לסגרים זו הישורת האחרונה אני מקווה, לכן כרגע צריך לסייע לעסקים, לעצמאים וכמובן למובטלים נמשיך לסייע". 

לעניין החזרת המובטלים לשוק העבודה: "אני שומע את כל ההתקפות על המובטלים וזה ממש מקומם אותי, אלה אנשים שלא מאפשרים להם לעבוד, שפותחים סגרים מאות אלפים חוזרים לעבודה. נכון יש אחוזים מצומצמים שבתקופה מסוימת לא חזרו, אנחנו נעדכן בימים הקרובים את תוכנית התמריצים, לתמרץ מובטלים לזמן ארוך לחזור לעבוד. אני מוכן לתת מענק משמעותי של 4 חודשים לעובד שחוזר לעבודה. איפה הערבות ההדדית? אנשים רוצים לעבוד. כדאי שאישי ציבור במיוחד יבררו מה שהם אומרים. בסגר הזה אנחנו מקווים לישר את עקומת התחלואה ולאפשר למשק לעבוד. המשק הישראלי הוכיח עוצמה ברגע שהוא נפתח".
לעניין המענק המיוחד לעסקים שנפגעו לאורך 2019 שמובא במסגרת החוק שנידון היום בוועדה ציין השר: "אני הבאתי לפני מספר חודשים את תרחיש הייחוס שעד סוף חודש יוני מדינת ישראל תתחייב לתת סיוע למי שהוא עסק עצמאי עם ירידה של מ-25%. בחנתי את תרחיש הייחוס וההערכה היא שעד סוף חודש מאי המשק יהיה פתוח, ולכן למה להשאיר סיוע תאורתי, ניקח את הסכום של חודש יוני וניקח אותו לסיוע נוסף לעסקים. יצטרכו סיוע נוסף בעתיד? מדינת ישראל תפתח עוד משאבים כדי לסייע, אנחנו מעריכים שלא נצטרך זאת. לקחנו את תקצוב חודש יוני לשם כך. אני מעריך שכבר בחודש פברואר נתחיל להיפתח מחדש, אני מוסמך להאריך גם אחרי פברואר לאשר סיוע לעניין ירידה של 25% במידה ונצטרך. במידת הצורך, כל מי שיהיה זכאי לסיוע בחודש יוני, יקבל את הסיוע בחודש יוני, אם צריך נפתח קופסת קורונה. זה לא במקום.

בנושא העסקים החדשים: "אני חושב שחייבים למצוא פתרון לעניין הזה, הנחתי למצוא פתרון ונצטרך להתכנס אליו, גם בעניין הארנונה לאותם עסקים, כי המשבר מתמשך, עכשיו שאנחנו יודעים שיש עוד עסק, ברור שאנחנו מחויבים לתת פתרונות. הימשכות המשבר כלאה אותם בתוכו". 
בהמשך הדיון הציגו שר האוצר ואנשי משרדו כי גם עסקים חדשים שהחלו לפעול מחודש מרץ 2020 יהיו זכאים לקבלת החזר על תשלום ארנונה במידה ולא פעלו נוכח מגבלות הקורונה.

אסף וסרצוג, סגן הממונה על התקציבים: "עסקים שנפתחו ממרץ ואלך 2020 יהיו זכאים להחזר הוצאות לארנונה. עסק יצטרך להצהיר כמה זמן מתוך חודשיים שהיא התקופה לתשלום ארנונה, הוא היה סגור, ונצטרך להגדיר בקריטריונים מה הוא אורך התקופה המזכה. אם זה 30 יום או 20 יום מתוך 60. במידה והעסק היה סגור למשך התקופה שיקבע, הוא יקבל החזר ארנונה ונפטור אותו עד לסכום מסוים, אנחנו מדברים על החזר בסדר גודל של 15 אלף ₪ לחודשיים. זה דורש את הסכמת שר הפנים".
כזכור ועדת הכספים דרשה ממשרד האוצר לפטור את נושא הארנונה לעסקים חדשים מאז הוחלט על ההחזר, וחבריה בירכו היום על המהלך.

לעמדת האוצר כפי שהוצגה במהלך הדיון, התקופה לה יהיו זכאים העסקים החדשים להחזר תהייה החל מהחודשים נובמבר – דצמבר 2020, כאשר חברי ועדת הכספים ביקשו להקדים תקופה זו. בכל אופן, הנושא צפוי להגיע במסגרת תיקון נפרד, בתקנות הרלוונטיות. תגובות

End of content

No more pages to load