• 12 יולי 2020

האפליקציה של ב’’ש

להורדת האפליקציה:

הפועל ב"ש מפרסמת הערב: שיר צדק נפל קורבן, התוסף ניתן ע"י המועדון

הנהלת הפועל באר שבע הוציאה לפני דקות אחדות הודעה רשמית בפרשת שיר צדק ובה נחשפים הפרטים המלאים אודות המקרה

שיר צדק, צילום: בן בודה.

פרשת שיר צדק שהסעירה מדינה שלמה, נחשפה הערב באופן מלא ע"י הנהלת הפועל באר שבע. בהודעה רשמית שהוציא המועדון נכתב: "ממצאי בדיקת האירוע קובעים חד משמעית: שיר צדק נפל קורבן לטעות בייצור לאחר תום ההליך המשפטי ומשחלפה התקופה לערעור, מוסר היום המועדון דיווח מלא על ממצאי 
התחקיר שנערך לגילוי הנסיבות שבהן נמצא החומר האסור אוקטופמין בגופו של שיר צדק. 
הממצאים, שהתקבלו במלואם ע"י בית הדין של אופ"א, הוכיחו מעבר לכל ספק ששיר צדק נפל קורבן לטעות בייצור.
לאחר קבלת הבדיקה של שיר צדק מאופ״א, השחקן והמועדון ערכו יחד תחקיר מקיף ועמוק, בסיוע צוות מומחים בעלי שם עולמי מתחומים שונים, כדי לזהות את מקור החומר האסור אוקטופמין שנמצא בגופו של שיר צדק. תוצאות התחקיר, שהיו הבסיס לקו ההגנה בתיק של שיר צדק, ואשר התקבלו 
במלואם ע"י ביה"ד, גילו שמקור האוקטופמין היה תוסף מזון נוזלי בשם "אקסטרים שוק", שניתן לשיר צדק ע"י המועדון, ושהחומר האסור הגיע לתוסף כתוצאה מטעות בייצור.
התוסף אקסטרים שוק מיוצר בארה"ב בשתי גרסאות: גרסה שמיועדת לשוק האמריקני ואשר עד לאחרונה הכילה אוקטופמין, ולצידה גרסה שונה באופן מהותי, שמשווקת בשוק הישראלי אשר לא 
מכילה אוקטופמין. משרד הבריאות אכן אישר שהתוסף שאושר לשיווק בישראל אינו מכיל אוקטופמין. ואכן בתווית שעל הבקבוק הישראלי ששיר שתה לא מצוין שהוא כולל אוקטופמין, בניגוד לתווית שעל הבקבוק האמריקני, שבה כן מצוין בפירוש הימצאות אוקטופמין. התוסף שהקבוצה רכשה שיובא על ידי המשווק המורשה בישראל הוא המוצר הישראלי, שכאמור לא אמור להכיל אוקטופמין.
במכתב שהתקבל מיצרן הבקבוקים בארה"ב הודה מנהל המפעל שהימצאות האוקטופמין בבקבוק ישראלי נבעה ככל הנראה מטעות בייצור, ושליחה בטעות של בקבוקים "אמריקאים" עם תוית 
ישראלית במקום בקבוקים "ישראלים". כלומר - מי שקנה את הבקבוק הישראלי היה יכול להיות בטוח שמדובר בתוסף שאינו מכיל את החומר האסור.
כפי שהוצג בפני בית הדין - בסיום משחק הקבוצה מול בשיקטאש עבר שיר צדק בדיקת סמים זהה לזו שעבר בסיום המשחק מול מאריבור ויצא נקי לגמרי, על אף שצרך את אותו תוסף בדיוק והצהיר 
עליו בטופס הבדיקה. כלומר, התוסף הישראלי היה תקין לגמרי ולא הכיל את החומר האסור. ויודגש -כל שחקני הפועל באר שבע שנבדקו עד היום נמצאו נקיים מחומרים אסורים.
לפיכך ברור, שהתוסף שקיבל שיר צדק בפועל נופל תחת ההגדרה המשפטית של ״חומר מזוהם״, כלומר תוסף שהיה אמור להיות נקי מחומר אסור, אשר זוהם בשלב הייצור כתוצאה מתקלה. לא השחקן ולא המועדון היו יכולים להיות מודעים לתקלה, ולכן שיר צדק לא יכול היה לדעת שהוא נוטל תוסף המכיל חומר אסור והמועדון לא יכול היה לדעת שהוא מספק לשיר צדק תוסף המכיל חומר אסור. יובהר ששיר צדק לא נטל שום תוסף או חומר אחר על דעתו ומיוזמתו, וכי כל החומרים ניתנו לו 
ע"י אנשי המקצוע המוסמכים ובאישורם.
ביה"ד של אופ"א קיבל את גרסת שיר צדק, והקל בהתאם את העונש שהטיל עליו, על אף שאנו סבורים שבנסיבות אלו, שיר צדק נפל קורבן של ממש ומן הראוי היה לזכותו כליל. לצערנו, בתיקים מסוג זה האחריות ורף הענישה כובלים את ידי בית הדין לעונשים גם בנסיבות כה ברורות כמו בתיק של שיר.
שיר, בעצה אחת עם עורכי דינו, החליט שלא לערער על העונש, מאחר והליך הערעור אמור היה להסתיים לאחר תום תקופת השעייתו, מה שייתר לחלוטין את הגשתו.

לסיכום, ערב המשחק במאריבור שיר צדק נפל קורבן לטעות בייצור, בתום לב ומבלי שהוא או אנשי המועדון יכלו לדעת שהוא משתמש בתוסף מזון המכיל חומר אסור.
מסקנה זו נתמכת, בין היתר, במסמכים הבאים שהוצגו והתקבלו במלואם ע"י ביה"ד:
1 .מכתב מהיצרן האמריקאי שמבהיר שהתוסף שמיוצר עבור השוק הישראלי לא מכיל את החומר האסור )מצ"ב מכתבים מחברת ANSI המשווק ומחברת Palmetto היצרן(, ואשר מבהיר שאם החומר הגיע למוצר אזי מדובר בטעות בייצור שבה נשלח לישראל המוצר 
שמיוצר לשוק האמריקאי שמכיל את החומר האסור עם תווית מטעה.
2 .מכתב ממשרד הבריאות הישראלי שמאשר שהחומר האסור אינו נכלל במפרטי היבוא של התוסף לישראל )מצ"ב מכתב משרד הבריאות).
3 .תוצאה תקינה של בדיקת אופ"א קודמת של שיר אחרי שהשתמש באותו תוסף (בדיקה של שיר מול בשיקטאש בתאריך 2017/2/23.)
4 .צילום שתי התוויות, על הבקבוק "הישראלי" ועל הבקבוק ה"אמריקאי"
ממנה עולה בבירור השוני בתכולת הבקבוקים.

תגובות

End of content

No more pages to load